SLUŽBY

  

Poskytuji všechny služby potřebné k úspěšné realizaci vaší stavby.

Mou výsadou je individuální přístup, moderní postupy a maximální nasazení.

Kancelář je umístěna na Bílém Kameni u Jihlavy. Působnost je kraj Vysočina a nejbližší okolí. Projekčně jsem již působil např. v Jihlavě, Heleníně u Jihlavy, Polné, Petrovicích, Řehořově, Odolené Vodě, Cerekvičce Rosicích, Zborné, Stříteži, Kamenici a dalších.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Zpracování kompletní projektové dokumentace s využitím moderní techniky a kreslícího programu ZWCAD Classic 2015 ve 2D.
Cenová nabídka projektové dokumentace zdarma.

Druhy staveb
stavby pro bydlení - rodinné domy
stavby pro rekreaci a ubytování – chaty, chalupy, penziony, atd.
drobné stavby – garáže, hobby dílny, atd.
novostavby a změny staveb - přístavby, nástavby, stavební úpravy

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (na vyžádání za příplatek)
zajištění všech vyjádření, stanovisek a rozhodnutí potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (na vyžádání za příplatek)
zastupování investora při územním a stavebním řízení (na vyžádání za příplatek)

 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB

výškopisné a polohopisné zaměření pozemku
zaměření stávajícího stavu objektu potřebné průzkumy – geologický, radonový, stavebně-technický apod.
vizualizace vašeho domu ve 3D
stavební rozpočet pro výběr zhotovitele
statické posouzení hlavních konstrukcí stavby
požárně bezpečnostní řešení objektu vč. vyjádření HZS
průkaz energetické náročnosti budovy
zprostředkování výstavby na klíč nebo dílčích částí dle dohody

PRÁCE

Ukázky realizovaných projektů

Helenín

novostavba

Polná

novostavba

Střítež

rekonstrukce

Cerekvička Rosice

rekonstrukce

Bílý Kámen

novostavba

Bílý Kámen

novostavba

Kamenice

rekonstrukce

Kamenice

rekonstrukce

KONTAKT

Kancelář je umístěna na Bílém Kameni u Jihlavy.
Provovozní doba po telefonické dohodě.

Adresa

Ing. Petr Čížek - ČKAIT 1400555

Bílý Kámen 88
Vyskytná nad Jihlavou
588 41

Tel.

+420 606 040 689